Home Kredit půjčka: konsolidace

Lidé, kteří mají u bankovních společností více půjček, si mohou sjednat u Home Kredit produkt, který nese název konsolidace půjček. Konsolidaci lze využít v případě, že klienti splácejí klasické půjčky i další úvěrové produkty, jakými jsou kontokorenty nebo kreditní karty. Pojmem konsolidace se přitom rozumí sloučení všech půjček do jedné. Klient tak vlastně nadále platí jen jednu souhrnnou půjčku prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek.

Jaké jsou podmínky pro konsolidaci půjček

Pro konsolidaci půjček u Home Credit platí několik podmínek, které je nutné bezpodmínečně dodržet. Aby jste si mohli o konsolidaci zažádat, je samozřejmě nutné:

  • mít více než jednu půjčku nebo jiný úvěrový produkt.
  • Dále je zapotřebí mít čistý příjem alespoň 15.000 Kč čistého,
  • se spolužadatelem pak dohromady 20.000 Kč.

Samozřejmostí je trvalý pobyt na našem území a také trvalé zaměstnání v ČR. Oproti běžným půjčkám je zde jiná věková hranice, konsolidace půjček je totiž určená pouze osobám, které již dovršili věk 25 let.

Jak postupovat?

Přednosti konsolidace

Jak již bylo naznačeno, konsolidace má pomoci sjednotit všechny půjčky v jednu. A jaké to přináší výhody? Nadále již nebudete muset splácet každou půjčku zvlášť. Díky tomu se sníží celkové úroky, které za půjčky zaplatíte. Je možné si také snížit výši celkové splátky a půjčku rozdělit do delšího časového úseku. Konsolidace půjček dále umožňuje získat i další peníze, v jejím rámci totiž můžete zažádat o navýšení půjčky. V neposlední řadě pak konsolidace půjček prospívá v tom, že máte mnohem lepší přehled o platbách a splátkách, které je zapotřebí bance zaplatit.


Jak na peníze, spoření a půjčky