verze pro tisk

Jak postupovat

Nový klient

Jste-li nový klient, je zapotřebí se nejprve registrovat. Registrace se provádí vyplněním příslušného formuláře. Veškeré údaje je nutné vyplnit zcela pravdivě, jinak SMS půjčka nemůže být úspěšně schválena.

Při registraci musíte potvrdit, že jste četli smluvní podmínky a souhlasíte s nimi. Následně pak formulář odešlete. Během několika minut vám budou zaslány přihlašovací údaje, a to formou SMS na vás mobilní telefon a také na emailovou adresu.

Po přihlášení do uživatelského účtu je možné již žádat o půjčku. Zvolíte si její výši a dobu splatnosti. Platí přitom, že při první půjčce je možné si vzít peníze ve výši maximálně 2.000 Kč.

Vyřízení žádosti o půjčku probíhá do 10 minut. V případě schválení jsou vám zaslány poštovní poukázkou, jejíž doručení potrvá 1 – 2 dny.

Opakovaný klient

Pokud je vám Klikpujcka.cz poskytována již opakovaně, zvyšuje se limit až do výše 5.000 Kč. Zároveň již není nutná další registrace. Stačí se přihlásit do vlastního uživatelského účtu a zvolit si výši půjčky spolu s dobou splatnosti.

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

aml8MlP8

pondělí, 31. březen 2014
11:31

Ahoj, me1m zdvořilfd dotaz. Pokud by soud proti mně a pak zavedene9 stedhe1ned, pro ktere9 v tuto dobu jsem si byl vědom toho by měla bfdt přijata?Pokud je stedžnost pode1na, ze1kon staonved, že1dne9 lhůty, ve kterfdch by měla bfdt ta, na kterou se ozne1mened tfdke1 (podezřelfd) sezne1mit s tedmto ozne1menedm. Je až předslušne9 ste1tned zastupitelstved a policejned oddělened, taktika zvolene1 pro objasněned trestne9ho činu. V některfdch předpadech, to je nejjednoduššed slyšet podezřele9ho ihned po pode1ned trestnedho ozne1mened, v ostatnedch předpadech většed operativned šetřened, ktere9 může nebo nemused ve9st k trestnedmu stedhe1ned vyrobenfd. Pokud jste byli, nicme9ně, od trestnedho stedhe1ned, ujistěte se, že učit se, protože trestned stedhe1ned podezřelfdch usnesened o stedhe1ned řekl v detailu, bude stedhe1n pro akci, a ve ktere9m je akce zahe1jene1 zločin vidět. Ve zkre1cene9m ředzened, usnesened o stedhe1ned, ale již v předpravne9m procesu podezřele9ho mused bfdt informove1n o tom, co je podezřened.


Napsal: aml8MlP8 [Odpovědět]


Jak na peníze, spoření a půjčky