verze pro tisk

Podmínky pro získání půjčky od České spořitelny

Půjčka České spořitelny je klasickým bankovním úvěrem, tudíž se na něj vztahují následující podmínky: Žadatel o půjčku od České spořitelny musí mít státní občanství České republiky. Může se rovněž jednat i o cizince, ten však musí mít v ČR povolení k trvalému pobytu. Klient musí při žádosti předložit doklad totožnosti. Může se jednat o občanský průkaz, případně pak také o cestovní pas.


Reklama

Podmínkou pro získání půjčky České spořitelny je trvalý příjem. O půjčku tak mohou žádat zaměstnanci, kteří doloží své příjmy potvrzením od zaměstnavatele, OSVČ či podnikatelé. V případě, že klientovi chodí příjmy na bankovní účet u České spořitelny, není potřeba dodat potvrzení o příjmu.

Podnikatelé svoje příjmy prokážou tím, že doloží daňové přiznání za uplynulý rok a také doklady, které je opravňují k podnikání ( živnostenský list). Pakliže se jedná o půjčku, která přesahuje částku 300.000 Kč, pak je potřeba doložit také dva výpisy z účtu, přičemž jeden bude starší než 6 měsíců. Půjčky České spořitelny nevyžadují žádného ručitele.

Rovněž se jedná o půjčku, u níž není stanovena podmínka dokládání účelu, na který budou poskytnuté peníze využity. Pakliže klient půjčku dostane, pak je nutné ji pravidelně splácet, a to prostřednictvím měsíčních splátek.

Ty mohou být rozvrženy až do 7 let. Pokud má klient bankovní účet u České spořitelny, případně pak u jiné banky a souhlasí s inkasem, budou mu jednotlivé splátky strhávány automaticky z tohoto účtu, přičemž je možné si zvolit datum splátky na jakýkoliv den v měsíci.

[Nahoru ↑]


Jak na peníze, spoření a půjčky